Bài học Kinh doanh

Nguyễn Tất ThịnhGiảng viên Học viện Hành chính Quốc gia
11:59' SA - Chủ nhật, 09/08/2009

Trí khôn được giành ngày càng nhiều hơn vào kinh doanh trên Thương trường - nơi rất khác Chiến trường - ở đây là cuộc cạnh tranh không có điểm kết về tính ưu trội của các Giá trtrong Sản phẩm/ Dịch vụ, cách tạo ra nó và phương thức cung cấp...

Bài học Kinh doanh
ChúngTa.com @ Facebook
Tư liệu mới
Error occured while processing with business database (Could not allocate space for object 'dbo.SORT temporary run storage: 140818577358848' in database 'tempdb' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.). Details: SELECT TOP 10 Id,StartDate,PublishedTime FROM (SELECT DISTINCT A.Id,A.StartDate,A.PublishedTime FROM T_CMS_Article AS A LEFT JOIN T_CMS_Article_Mapping AS M ON A.Id=M.ArticleId WHERE (A.ApprovedStatus=@ApprovedStatus2 AND A.StartDate<=@StartDate3 AND (A.EndDate=@EndDate5 OR A.EndDate>=@EndDate6)) AND (A.CategoryId='AAF6B35745D4476DBF71FB94D094B911' OR M.CategoryId='AAF6B35745D4476DBF71FB94D094B911')) AS _vie_DistinctQuery ORDER BY StartDate DESC,PublishedTime DESC

CMS <Bài viết>
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,