Diễn văn nhận giải Nobel Hòa bình của Mục sư Martin Luther King (10 tháng 12, 1964)

Martin Luther KingNông Duy Trường chuyển ngữ
02:35' CH - Thứ sáu, 23/03/2018

Thưa Quốc vương cùng các vị trong Hoàng tộc. Thưa ông Chủ tịch, cùng các vị nhân sĩ. Thưa quý vị quan khách: Tôi nhận Giải Nobel Hòa bình vào thời điểm mà hai mươi hai triệu người Da đen của nước Mỹ đang dấn thân vào một cuộc chiến đầy sáng tạo để chấm dứt đêm dài của sự bất công