Triết học với sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá

Bùi Quang MinhHanoi Software Jsc.
09:13' SA - Thứ bảy, 19/11/2005

Trong quá trình phát triển. của khoa học và thực tiễn, triết học luôn giữ vai trò đặc biệt - cơ sở thế giới quan và phương pháp luận. Không phải ngẫu nhiên mà nhà triết học. đồng thời là nhà khoa họe tự nhiên Rene Descartes cho rằng : "Triết học là sự thể hiện cơ bản nhất sự thông thái của con người không chỉ trong lĩnh vực nhận thức mà cả trong các công việc khác" 1) Kết luận này của Rene Dcscartes đáng để cho chúng ta suy ngẫm!

Hiện nay, chúng ta đang triển khai quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa để nhanh chóng đưa nước ta đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh. xã hội công bằng, “văn minh". Sự nghiệp cách mạng to lớn này đã và đang đặt ra những vấn đề lý luận và phương pháp luận cấp bách. Nó đòi hỏi "Các ngành khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và công nghệ phải được quan tâm đầu tư phát triển, chú trọng nghiên cứu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Máe-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Mình, các thành tựu khoa học và công nghệ của nhân loại để góp phần đắc lực vào việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực con người.

Để góp phần tìm hiểu những vấn đề triết học của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta, đồng thời tham gia vào việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng vào cuộc sống ; chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn sách "Triết học với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa" của PTS. Nguyễn Thế Nghĩa - Giám đốc Trung tâm triết học Viện khoa học xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm khoa học xã bội và nhân văn quốc gia.

Chúng tôi hy vọng rằng, cuốn sách không chỉ góp phần làm sáng tỏ những tri thức triết học trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta; mà còn kích thích tư duy sáng tạo của những ai quan tâm nghiên cứu vấn đề này: đồng thời cuốn sách cũng đáp ứng được phần nào nhu cầu nghiên cứu giảng dạy và học tập triết học của thầy và trò trong các viện nghiên cứu, các trường đại học và cao đẳng. Cho phép tôi được trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc gần xa!

Thành phố Hồ Chí Minh tháng 8 năm 1997
PGS. PTS. Mạc Đường
Viện trưởng Viện khoa học xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh


(1) R. Descartes. Các nguyên lý triết học. "Văn tuyển triết học thế giới". M, 1970, tr. 232.

(2) ĐCSVN. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII. NXB Chính trị quốc gia, HN. 1996, tr.28-29.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,