HomeTác phẩm

Bàn về Xã hội Tri thức, Quản lý, Kinh doanh, Xã hội và Nhà nước

Tác giả: Peter F. Drucker
Năm xuất bản: 2006

Lời giới thiệu: 

Mục lục: 

Download flle:

Trích ý: