HomeTác phẩm

Cội nguồn cảm hứng

Tác giả: Nguyễn Trần Bạt
Năm xuất bản: 2008

Lời giới thiệu: 

Khi đặt bút viết quyển sách này, tôi như con chim hót những tiếng hót được khích lệ bởi âm thanh tự do của các bậc tiền bối như John Locke, Baron de Montesquieu, Voltaire, Jean Jacques Rousseau, John Stuart Mill… Những tiếng hót ấy còn mang âm hưởng của dân tộc Việt Nam, một dân tộc có lịch sử lâu dài, quyết liệt trong việc giành tự do. Những tiếng hót ấy chất chứa tình yêu đối với con người và thân phận con người. Những tiếng hót ấy là sự trăn trở trong quá trình đi tìm những nhân tố ảnh hưởng đến đời sống con người và sự hình thành các giá trị con người.Tôi viết bằng cả tấm lòng của mình, bên ngoài mọi động cơ, kể cả động cơ hàn lâm.

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với giáo sư Hoàng Ngọc Hiến, giáo sư Trần Ngọc Hiên và các nhà hoạt động xã hội khác, những người đã có những góp ý khoa học cho cuốn sách này. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với Nhà xuất bản Hội nhà văn đã kỳ công biên tập và đưa ra những góp ý xác đáng. Tôi cũng xin cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ và tạo mọi điều kiện để cuốn sách này ra đời.

Hà Nội tháng 10-2008

Mục lục: 

Chương 1. Khái niệm tự do
Chương 2. Không gian tinh thần
Chương 3. Góp vốn tự do
Chương 4. Tự do sinh ra con người
Chương 5. Hành trình đi tìm tự do
Chương 6. Những thực tế phổ biến
Chương 7. Biện chứng của quá khứ
Chương 8. Hạnh phúc
Chương 9. Không có sự phát triển nào đi trước tự do
Chương 10. Cơ hội thứ tư – Toàn cầu hoá
Chương 11. Chính trị học của tự do
Chương 12. Tổ chức và rèn luyện nền dân chủ
Lời kết


Download file:

Trích ý: