HomeTác phẩm

Dòng Đời

Tác giả: Nguyễn Trung
Năm xuất bản: 2006

Lời giới thiệu: 

Mục lục: 

Bộ tiểu thuyết gồm 4 tập:

  • Tập 1: Nước xoáy
  • Tập 2: Nước đứng
  • Tập 3: Lõm nước
  • Tập 4: Triều dâng

Download file:

Trích ý: