Tôi và Chúng Ta
Tác giả: Lưu Quang Vũ Năm xuất bản: 1984 Lời giới thiệu:  Tôi và chúng ta gồm tất cả 9 cảnh, đặt bối cảnh vào những năm 80 của thế kỷ 20, khi đất nước còn gặp rất nhiều khó khăn do cơ chế bao cấp còn tồn tại. Nội dung chính của vở kịch phản ánh…

Dòng Đời
Tác giả: Nguyễn Trung Năm xuất bản: 2006 Lời giới thiệu:  Mục lục:  Bộ tiểu thuyết gồm 4 tập: Tập 1: Nước xoáy Tập 2: Nước đứng Tập 3: Lõm nước Tập 4: Triều dâng Download file: Trích ý: …

Lũ
Tác giả: Nguyễn Trung Năm xuất bản: 2011 Lời giới thiệu:  Mục lục:  Tập 1: Download file Tập 2: Download file Trích ý: …