“Làm giàu” là ”Lý tưởng” cần giáo dục cho tuổi trẻ sao?
Tôi không nghĩ vậy. Vì thế , xin được trao đổi đôi điều về vấn đề rất hệ trọng này. “Dân giàu, nước mạnh” là mục tiêu phấn đấu của cả dân tộc ta trong bối cảnh mới vì “nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc”, vẫn đói nghèo “thì độc lập…

Chúng ta mưu sinh
. Tất cả chúng ta đều phải mưu sinh. Nhưng hãy để những cánh rừng hoa ở đây đó còn được sống cho ong bướm luôn có chỗ tìm đến, khôi phục những đại ngàn đang bị hoang mạc để sinh thái nảy nở, khơi nguồn cho những dòng sông đục cạn trong đầy trở…

Những bản nhạc phổ thơ Xuân Quỳnh
“Thuyền và biển”, “Mẹ của anh”… hòa quyện giữa thơ và nhạc, thấm đẫm chất trữ tình… Xuân Quỳnh sáng tác bài thơ năm 1967, trong chuyến công tác vùng biển Diêm Điền (Thái Bình). Thông qua hình tượng sóng, nhà thơ diễn tả tình yêu thủy chung của phụ nữ và khát vọng vượt…

Trong đời sống xã hội không bao giờ tránh được những bất đồng giữa con người với nhau về ý kiến hay lợi ích, có vô số những xung đột thật đa dạng cần phải được điều chỉnh bằng cách này hay cách khác. Giải quyết vấn đề bằng cách nào đây? Đại để chỉ…