Nhân dịp ngày kỷ niệm quốc tế Phụ nữ 8/3, bà chị tôi được cơ quan cho một vé xem kịch, vé lẻ nên không đi được, mà lại bận con mọn. Vé xem biểu diễn nghệ thuật ở Nhà hát Lớn, giá 70.000 đồng, cũng không rẻ, nên tôi cũng cố gắng đi để…