HomeTác phẩm

Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế, 1948: Mục tiêu chung của nhân loại

Tác giả: Gudmundur Alfredsso, Asbjørn Eide
Năm xuất bản: 2010

Lời giới thiệu: 

Mục lục: 

Download file:

Trích ý: