Đạo Phật đi vào cuộc đời
Tác giả: Thích Nhất Hạnh Năm xuất bản: 1964 Lời giới thiệu:  Mục lục:  1. Đạo Phật đi vào cuộc đời2. Nói chuyện về vấn đề đóng góp3. Đức Phật của thế kỷ chúng ta4. Để thiết lập đối thoại5. Đi tìm prajnapti cho thời đại6. Chính trị và tôn giáo7. Đạo Phật con đường thực nghiệm…

Zorba Phật
Tác giả: OSHO Năm xuất bản: 1979 Lời giới thiệu:  Người dịch: Nguyễn Đình HáchNhà xuất bản: NXB Thời Đại, 2009 Lời giới thiệu Các bạn đã đọc cuốn Zorba Hy Lạp của Kazantzakis chưa? Hãy đọc nó! Cho phép tôi tạo ra thành ngữ “Chủ nghĩa khoái lạc tinh thần”, bởi vì bạn thường nghĩ chủ…

Tự Thú
Tác giả: Lev Tolstoy Năm xuất bản: 1884 Lời giới thiệu:  Tự  Thú  là tên bản dịch tác phẩm Confession của Lev Tolstoy (1928-1910), do Đỗ Tư Nghĩa thực hiện và được Nhà xuất bản Văn Hóa Sài Gòn ấn hành năm 2007. Confession trong bối cảnh Tây phương, có thể dịch là thú tội, xưng tội.…