Một thoáng suy nghĩ về Tập tính văn hóa người Việt hôm nay
Tác giả: Nguyễn Tất Thịnh Năm xuất bản: 2007 Lời giới thiệu:  Lời thưa cùng bạn đọc : Chúng ta đã từng gặp nhiều lời nói giả, nghĩ giả, làm giả, lãi giả, sống giả… thêm một lần giả nữa của tôI thì không để làm gì. Chúng ta sẽ cần một lần thật, không phảI cần…

Người Trung Quốc xấu xí
Tác giả: Bá Dương Năm xuất bản: 1984 Lời giới thiệu:  Mục lục:  Phần thứ nhất: Những bài nói chuyện Phần thứ hai : Những bài viết Phần thứ ba:: Những bài phê bình (của người khác) về hai phần đầu. Download file: Trích ý: …

Nói với tuổi hai mươi
Tác giả: Thích Nhất Hạnh Năm xuất bản: 1966 Lời giới thiệu:  Mục lục:  – Nhận diện– Cô đơn– Lý tưởng– Học hành– Thương yêu– Thương yêu (tiếp)– Tôn giáo– Lời cuối Download file: Trích ý: …

Tuổi trẻ, Tình yêu, Lý tưởng
Tác giả: Thích Nhất Hạnh Năm xuất bản: 1966 Lời giới thiệu:  Mục lục:  1. Giấc mơ chung của chúng ta 2. Xây dựng tình huynh đệ 3. Hiến tặng cho nhau những gì tốt đẹp nhất 4. Khả năng chuyển hóa và biến dưỡng 5. Tương tức và liên lập 6. Bảo tồn để còn sử…